Cát Lâm

Dự án Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung

Ngày 25 tháng 09, 2017

DỰ ÁN CÔNG TY ĐANG TRIỂN KHAI

Dự án Trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung

Ngày 16/3/2017 trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung và Công ty TNHH Cát Lâm đã tiến hành ký kết hạng mục dự án trang bị bổ sung và thay thế máy phát điện Diesel 8KVA cho các trạm BTS.

THai bên thống nhất ký kết dự án tiến hành triển khai trong vòng 90 ngày từ ngày 16/3/2017 đến ngày 14/6/2017.

Theo như nội dung dự án đã ký kết giữa trung tâm mạng lưới Mobifone Miền Trung và Công ty TNHH Cát Lâm, Cát Lâm sẽ cung cấp, lắp đặt 104 máy phát điện

( Một số hình ảnh dự án Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Trung)

Theo như tiến độ đang tiến hành các hạng mục ký kết giữa hai bên được tiến hành một cách thuận lợi. Đối với Cát Lâm – tiến hành cung cấp, lắp đặt 104 máy phát điện động cơ 8KVA cho các trạm BTS của Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Trung; Đối với Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Trung sau khi Cát Lâm tiến hành lắp đặt xong cũng đã có các bước kiểm tra, nghiệm thu chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ lắp đặt. Theo đó 104 máy Cát Lâm lắp đặt tại các trạm BTS đều đảm bảo các quy chuẩn nghiêm ngặt trước đó hai bên đã thống nhất trong quá trình lắp đặt.

Việc lắp đặt 104 máy phát điện tại các trạm BTS của mạng lưới Mobifone miền Trung giúp đảm bảo tuyệt đối hoạt động liên tục của các trạm BTS được sử dụng trong truyền thông về các thiết bị di động trong các mạng viễn thông bởi các nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Thông thường, BTS được đặt tại 1 vị trí nhất định theo quy hoạch của các ISP (dựa theo mạng tổ ong), nhằm tạo ra hiệu quả thu phát sóng cao nhất với vùng phủ sóng rộng và ít có các điểm, vùng nằm giữa các BTS mà không được phủ sóng.