Với bề dày nhiều năm kinh nghiệm, công ty TNHH Cát Lâm đã xây dựng được một hệ thống các đối tác đáng tin cậy.

  M&E PROJECT PARTNERS / ĐỐI TÁC TRONG MẢNG DỰ ÁN M&E

Genrator/ Máy phát điện :

doitacmayphatdien

Elevator/ Thang máy

doitacthangmay

Air Conditioning / Điều hòa không khí

doitacdieuhoa

Automation and Power Technologies/ Thiết bị điện và tự động hóa

doitacthietbidien

Fire protection system / Phòng cháy chữa cháy

doitacphongchay

Extra Low Voltage System / Hệ thống điện nhẹ

doitacdiennhe

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PARTNERS / ĐỐI TÁC TRONG MẢNG DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG

Wastewater Treatment / Xử lý nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt

moitruong1

AIR TECHNOLOGY / Tư vấn và cung cấp thiết bị quan trắc và xử lý khí thải

moitruong2

Solid Waste Technology and Management / Công nghệ xử lý chất thải rắn

moitruong3

GENERAL CONTRACTOR / TỔNG THẦU

∗ TỔNG THẦU XÂY DỰNG

tongthauxaydung

∗ TỔNG THẦU CƠ ĐIỆN M&E

tongthaucodien

∗ TỔNG THẦU XÂY LẮP ĐIỆN

tongthauxaylapdien

HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ

∗ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

doitachanlamkhoahoc

∗ VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC NGA

doitachanlamkhnga