sofitel

 

 

⇒ Scope of work: Supply Equipment for M&E project (Công việc: Cung cấp thiết bị cho dự án cơ điện M&E):

♦ LV Cabinet (tủ điện hạ thế)

♦ Thang máng cáp